ÁSZF

ASZF

A jelen általános szerződési feltételek (“ászf”) a www.szeszeekszer.hu weboldalon Veres Gábor egyéni vállalkozó által végzett termékértékesítésre vonatkoznak.

Kérjük, amennyiben vásárlója vagy aktív felhasználója kíván lenni oldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Amennyiben kérdése van, a megadott elérhetőségeken állunk rendelkezésére!

A szolgáltató neve: Veres Gábor e. v.

A szolgáltató székhelye: 3733 Rudabánya, Óvoda u. 13.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szeszeekszer@gmail.com

Adószáma:  68339681-1-25

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):  Belügyminisztérium

Telefonszámai: 06-20-9179251

Adatvédelmi nyilvántartási száma:  51604217

A szerződés nyelve: magyar

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kézzel készített gyöngyékszerek. Kizárólag on-line rendelhetőek meg, házhozszállítással, kivételes esetekben személyes átvétellel. Személyes átvételre csak Kazincbarcika területén van mód, előre egyeztetett időpontban és helyen, valamint ebben az esetben is kötelező az on-line megrendelés és az előre utalás.

Az oldalunkon kapható kézzel készült gyöngyékszerek a legjobb minőségű alapanyagokból készülnek. Ám ahhoz, hogy hosszú ideig megőrizzék szépségüket, érdemes odafigyelni néhány dologra.
– Az ékszereket lehetőleg ne érje víz! Így fürdés, kézmosás stb. előtt vegye le!
– A gyöngyök üvegből készülnek, így ha leesik, erősen odaütődik valamihez, eltörhet. Kérem, óvja ilyen behatástól!
– Sodronyra fűzött gyöngysor esetén vigyázni kell, hogy a sodrony ne hajoljon meg, mert „megtörik” és soha nem lesz újra egyenes. Az ilyen ékszereket felakasztva, vagy óvatosan feltekerve lehet tárolni.
– – A fűzőszál eldolgozása biztonságos módon történik, ha használat közben a szálvég mégis kibújna valahol, kisollóval óvatosan levágható, az ékszer ettől nem fog széthullani!
Amennyiben a fentiekre nincs tekintettel, a nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekért felelősséget nem vállalok.

Áraink nem tartalmaznak Áfa-t, az alanyi adómentesség miatt, továbbá nem tartalmazzák a postai díjakat sem, ezeket külön menüpontban tüntetjük fel.

A weboldalunkon részletesen feltüntetjük a termék leírását, a termékekről fotók vannak. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, de csak elenyésző mértékben. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, teljes körűen tájékoztatjuk a Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

Rendelés menete:

A kiválasztott terméket a menüben elfoglalt helye, és sorszáma alapján tudja megrendelni telefonon, vagy a szeszeekszer@gmail.com email címen, de a telefonon érkező megkereséseket is utólag írásban (emailben) véglegesítjük. Megrendeléskor kérjük az egyedi kéréseket is megadni. Készleten lévő termékek esetén az általános teljesítési idő a vételár beérkezése után 1-2 munkanap, rendelt termékek esetén 3-10 munkanap, ettől eltérni előzetes megbeszélés alapján lehetséges. Rendelt termék esetén az elkészült ékszerről képet küldünk, és kifizetni csak ekkor kell, ha megfelel a kész termék.

Fizetni előre utalással, illetve utánvéttel is lehet, az alábbiak szerint:

MPL futárszolgálat utalást követően házhoz szállítás: 1090.- Ft

Postapontra: 990.- Ft

Csomag automatába: 490.- Ft

Házhoz szállítás esetén, illetve postaponton történő átvételnél utánvétes fizetés is kérhető, ennek díja:  plusz 350.- Ft.

DPD futárszolgálat utalást követően házhozszállítás:  1250.- Ft

Utánvéttel 1520.- Ft

Postai ajánlott levelet előre utalás után tudunk küldeni, ennek ára súlyfüggő:    50 g-ig  450.- Ft

250 g-ig: 565.- Ft

500 g-ig: 780.- Ft

750 g-ig: 1085.- Ft

750 – 2000 g-ig: 1290.- Ft

Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Kérjük jelezze felénk, amennyiben sérülten érkezik a termék, az ügymenet megkönnyítése végett a jegyzőkönyvi adatokat csatolni szíveskedjen.

Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett, kérjük, hogy a küldemény átvételének időpontjáról a kézbesítőtől kérjen igazolást, de legalább kérje meg a kézbesítőt, hogy írja alá dátumozva az átvett küldemény csomagolását, vagy a postai értesítőt, amelyeket kérjük őrizzen meg. Amennyiben élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy ezen igazolás másolatát is mellékelje elállási nyilatkozatához.

 

Elállási/Felmondási jog ismertetése

Ön 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Elállási jog gyakorlásának menete

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a szeszeekszer@gmail.com email címre, vagy postai úton a 3733 Rudabánya Óvoda u. 13. Veres Gábor részére.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Egyedi termék rendelése esetén az elállási jog nem gyakorolható.

Garancia:

A termékekre 6 hónap garanciát vállalunk. A garancia a kézhezvételtől számítódik, amennyiben ez idő alatt a termék megkopik, elszakad, meglazul stb., írásban vegye fel velünk a kapcsolatot. Számunkra fontos vásárlóink elégedettsége, így a garanciális megkereséseket kiemelten kezeljük: küldje vissza a vásárolt ékszert, mi térítésmentesen megjavítjuk, vagy kicseréljük, amennyiben erre lehetőség van. Ha nem javítható vagy cserélhető, kérheti az árcsökkentést vagy a vételár megtérítését.
A termék visszaküldésének költsége a vevőt terheli.

Amennyiben a postázás során sérül meg a termék, kérjük a lehető leghamarabb jelezze ezt számunkra, hogy a terméket újból elkészíthessük és díjmentesen postázhassuk az Ön részére!

 

Adatkezelés
Weboldalunk használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és nem adjuk ki további fél számára, csakis a  megrendelés kézbesítéséhez.
A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (pl. látogatás időtartama, stb).

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a vállalkozásunk csakis a megrendelés teljesítéséhez használja fel.
Személyes adatokat semmilyen formában nem tárolunk, azokat kizárólag a postai szolgálatalás igénybevételéhez kérjük el.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Szesze Ékszer weboldal általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Ön termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás